Activiteiten commissies

Activiteit DATUM LEERKRACHTEN OV-LEDEN
 Kinderboekenweek  4 tot 13 oktober 2017  Aniek, Mariette en Lyouck  
 Voorbereiding jaarvergadering  1 november 2017    Joukje, Sandra en Marieke
 Nationaal schoolontbijt  1e week november   2017    
 Pietenochtend  22 november 2017  Ingrid  Annemarie, Saskia en Sandra
 Sinterklaas  5 december 2017  Ingrid en Mariette  Sandra, Annette, Tessa en Nienke
 Kerstviering & Nieuwjaarsborrel  21 december 2017 en   8 januari 2018  Annie, Lyouck en Gerrie  Annette, Tessa, Angela, Marieke en John
 Nationale Voorleesdagen  N.V.T    
 Pasen  N.V.T    
 Koningsdag    Yannick en Nancy  Joukje en Mirjam D.
 Schoolfotograaf  16,17,18 mei 2018    Sandra, Marieke, Annette, Saskia en Nienke
 Musical groep 8  17 juli 2018  Jitty  Marieke, Annemarie en Joukje
 Slotfeest  20 juli 2018    Sandra, Angela, Hellen, Saskia en Mirjam D.

 

 

Hoe gaat een activiteit in zijn werk? 

Zes tot zeven weken voordat een activiteit plaatsvindt, plannen de leerkrachten, die in de betreffende activiteit zitten, een vergadering om samen met de OV-leden met de voorbereidingen van de activiteit te beginnen. Het draaiboek, evaluatieformulier en kostenoverzicht van het jaar ervoor worden door de secretaris, samen met het budget, naar alle commissieleden gemaild, voordat de eerste vergadering plaatsvindt.

Tijdens de vergadering wordt het draaiboek door één persoon bijgehouden en aangepast. Een week voordat de activiteit plaatsvindt, wordt het draaiboek naar de directeur en de secretaris van de OV gemaild. De directeur mailt het door naar alle leerkrachten, de secretaris naar alle OV-leden. Na afloop van de activiteit wordt op dezelfde dag om 14.15 uur geëvalueerd door alle leerkrachten en één of twee OV-leden. Dit wordt verwerkt op een evaluatieformulier. Op de eerstvolgende OV-vergadering worden punten van de OV-leden toegevoegd op het evaluatieformulier.

Het draaiboek, evaluatieformulier, kostenoverzicht en eventueel overige formulieren worden gearchiveerd in ordners in de OV-kast in de LAP-ruimte. Tevens wordt alles door de secretaris digitaal gearchiveerd.