Bijzonder op het Noorderlicht

 • we zijn een openbaar kindcentrum (identiteit);
 • we zijn een integraal kindcentrum (voorschool/basisschool/kinderopvang);
 • twee keer een groeigroep 1 (groep 1A en groep 1B);
 • vakdocent gym (groepen 2 t/m 8);
 • vakdocent muziek (middenbouw);
 • vakdocent humanistische vorming (bovenbouw);
 • plusklas (bovenbouw);
 • ruim en aantrekkelijk gebouw;
 • actieve oudervereniging;
 • coöperatief leren (samenwerken);
 • antipestprogramma KiVa;
Deze vijf kernwaarden vormen de basis voor het onderwijs op het Noorderlicht:
 1. respect
 2. vertrouwen
 3. samenwerken
 4. plezier en vreugde
 5. ontwikkeling en groei