Bijzonder op het Noorderlicht

 • We zijn een Openbaar Kind Centrum (indentiteit);
 • We zijn een Integraal Kind Centrum;(voorschool/basisschool/kinderopvan);
 • Twee keer een groeigroep 1 (groep 1A & groep 1B);
 • Vakdocent gym (groep 2 t/m 8);
 • Vakdocent muziek (middenbouw);
 • Vakdocent godsdienstige vorming (bovenbouw);
 • Vakdocent humanistische vorming (bovenbouw);
 • Plusklas (bovenbouw);
 • Ruim en aantrekkelijk gebouw;
 • Actieve oudervereniging;
 • Coöperatief leren (samenwerken);
 • Antipest programma KIVA;
Deze 5 kernwaarden vormen de basis voor het onderwijs op het Noorderlicht:
 1. Respect
 2. Vertrouwen
 3. Samenwerken
 4. Plezier & vreugde
 5. Ontwikkeling & groei