Het team

 

Het team

Wij werken met een vast team, bestaande uit Annabel, Marjolein, Jessica, Margreet en Esmé. Door vaste gezichten op de groepen en door diensten voor elkaar op te vangen bij ziekte of verlof, hebben we vrijwel nooit inval nodig en voelt het kind zich veilig en vertrouwd bij alle medewerkers.

Voor ons zijn samenwerking en een goede communicatie met de ouders van het allergrootste belang om de kinderen dat te bieden wat ze nodig hebben. Dat we weten wat we aan elkaar hebben, welke rol we spelen en hoe we denken over opvoeding. We gaan we met ouders en kinderen in gesprek en daar is ook alle gelegenheid toe. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse overdracht bij het brengen en halen.

Onze medewerkers zijn allemaal goed geschoold, bevoegd en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).