Kinderopvang

Graag informeren wij u over het team van medewerkers dat vanaf 1 augustus a.s. de kinderopvang op locatie het Noorderlicht gaat verzorgen. Dit team zal bestaan uit voor u bekende gezichten, namelijk de volgende huidige medewerkers van de kinderopvang:

 

• Marjolein Kooistra
• Esmé Torenbeek
• Jessica Bokhorst
• Jolanda Kramer
en
• Melanie Oevering (ook werkzaam als onderwijsassistent op het Noorderlicht).

 


Het team zal, samen met de collega’s van de voorschool, een gevarieerd aanbod verzorgen. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is. 

 

Activiteitenaanbod
Kinderwoud biedt een gevarieerd aanbod leeftijdsgerichte activiteiten gebaseerd op bovenstaand ‘spinmodel’, waarbij alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Met dit gevarieerde aanbod sluit Kinderwoud makkelijk aan op de thema’s en activiteiten op school.

 

Aanbod op ikc het Noorderlicht
Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Voorschool: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar


Kinderopvang en voorschool
Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op ikc het Noorderlicht. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op voorschool en kinderopvang het Noorderlicht wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving lokt uit tot spel en taal, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op het Noorderlicht bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & Bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden


Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.30 uur

 

Voorschool
Ochtend: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur
Middag: Maandag t/m donderdag van 12.00 – 14.00 uur

 

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur
Vakantieopvang tussen 7.30 en 18.00 uur

 

Voor de kinderopvang, de voorschoolse én de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen een verlengde opvang mogelijk is vanaf 6.30 uur.

 

Vragen en contact
Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen? Wilt u een offerte?
Neem dan contact op met de afdeling Planning & Plaatsing van Kinderwoud.

T: (0513) 610 825
E: planning@kinderwoud.nl
I: www.kinderwoud.nl

 

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang of buitenschoolse opvang op het Noorderlicht?
Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-kdv-bso-gob

Wilt u uw kind aanmelden voor voorschool het Noorderlicht?
Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-peuteropvang.htm 

 

Het Noorderlicht Kinderwoud
Domela Nieuwenhuisstraat 81                   
8862 WC Harlingen                                  
www.obshetnoorderlicht.nl                      

 

Trambaan 1E

Postbus 304

8440AH  Heerenveen

www.kinderwoud.nl