Medezeggenschapsraad

het Noorderlicht, openbaar integraal kindcentrum
Domela Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen
 
Tel. 0517 – 431 393
info@obshetnoorderlicht.nl  
 

MR:

 Nienke Castelein

 mr@obshetnoorderlicht.nl    

 Inez Hukriede

 ihukriede@icloud.com

 Sandra Sopacua-  Kikstra

 sandrakikstra@hotmail.com

 Mariska Bruin

 mariskabruin@obshetnoorderlicht.nl        

 Jitty van Foeken

 jittyvanfoeken@obshetnoorderlicht.nl    

 Wilma Zondervan

 wilmazondervan@obshetnoorderlicht.nl