Oudervereniging

Oudervereniging Groen Licht. 

De oudervereniging bevordert de bloei en de sfeer op school. We zetten ons in om

de ouders te betrekken bij de school.

In samenwerking met de leerkrachten organiseren we verschillende activiteiten.

Onder het kopje activiteitenoverzicht kunt u zien welk lid van de oudervereniging

voor welke activiteit aanspreekpunt is voor u.  

 

Als vertegenwoordiging van alle ouders behartigen wij de belangen van de ouders richting de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.

Daarom brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit richting de schoolleiding. Ook stellen wij vragen over de algemene gang van zaken

met betrekking tot de

school.

 

Mocht u als ouder vragen hebben over de algemene gang van zaken, activiteiten die

georganiseerd worden, stel ze gerust.

Wij brengen ze met alle liefde onder de aandacht van de schoolleiding.

 

Vergaderingen

Om dit alles goed te kunnen doen, vergaderen wij gemiddeld eens per maand met

alle leden van de ouderverenging. De vergaderdata kunt u vinden onder het kopje Kalender.

U bent van harte welkom om punten aan te dragen of om persoonlijk aan te

schuiven bij een vergadering. U kunt zich hiervoor aanmelden op het volgende

e-mailadres: secr.ov@obshetnoorderlicht.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd één van de

leden aanschieten op het schoolplein.

 

Daarnaast hebben we de volgende Werkgroepen

Luizen

Elke dinsdag voor en na een vakantie worden alle kinderen van de school gecontroleerd op luizen. Als er luizen worden geconstateerd, neemt de beheerder contact op met de desbetreffende ouders. Mochten leerkrachten van ouders doorkrijgen dat hun kind(eren) luizen heeft (hebben), dan dit graag doorgeven aan de beheerder van de luizen.

Voor vragen kunt u terecht bij Saskia Hoogerhuis 06 23119165

 

Oud papier

Gemiddeld wordt er 1x per maand op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur oud papier opgehaald in de wijken Ludinga, Groot Ropens, het Oosterpark en de Koningsbuurt. Bij school komt een container van Visser Recycling te staan. De beheerder begint twee weken van te voren vrijwilligers (oftewel ouders) te vragen of ze op de desbetreffende zaterdag kunnen helpen. Vervolgens wordt er een planning gemaakt wie met kar of bus welke route rijdt. Bij elke chauffeur worden twee lopers ingepland. Degenen, die hebben aangegeven te kunnen helpen, ontvangen een paar dagen van te voren een info-/herinneringsmail. Na afloop van het oud papier ophalen wordt er nog een gezamenlijk bakje koffie / thee gedronken met wat lekkers erbij.

Voor vragen kunt u mailen naar secr.ov@obshetnoorderlicht.nl

 

Versieren

Voor elke seizoen (lente, zomer, herfst en winter) en feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) wordt de school versierd in de desbetreffende stijl. De beheerder nodigt via de Loulou-app alle OV leden en desbetreffende moeders/vaders (die zich hebben opgegeven om wel eens te willen helpen) uit. Diegenen, die hebben aangegeven te kunnen helpen, ontvangen een paar dagen van te voren een info-/herinneringsmail over het reilen en zeilen tijdens het versiermoment. Tijdens of na afloop wordt er gezamenlijk een bakje koffie / thee gedronken met wat lekkers erbij.

Voor vragen kunt u mailen naar secr.ov@obshetnoorderlicht.nl

 

Aanmelden

Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij één van deze werkgroepen, dan kunt u zich

hiervoor altijd aanmelden. Vele handen maken licht en gezellig werk. Dit kunt u doen

door het verzenden van het aanmeldformulier “werkgroep”.

 

Speeltoestellen

Omdat het buiten spelen ontzettend belangrijk is ten behoeve van de ontwikkeling

van een kind, hebben wij ook enkele speeltoestellen beschikbaar gesteld. Het is

natuurlijk van belang dat de kinderen hier iedere dag veilig en fijn op kunnen spelen.

Mocht u als ouder constateren dat er zaken zijn waardoor er niet meer veilig

gespeeld kan worden op het plein, dan horen wij dit graag. Dan zorgen we dat dit

weer hersteld wordt.