Speciaal aan onze kinderopvang

Speciaal aan onze kinderopvang

Wat onze kinderopvang speciaal maakt is dat:

·       Wij flexibel zijn, we een pakket op maat maken, het creatiefst met de prijs zijn, waardoor u nooit teveel betaald.

·       Wij werken met een positieve benadering, afspraken i.p.v. regels die afgestemd zijn op de groep.

·       Wij zoeken en kijken naar de kwaliteiten van ieder kind;

·       Wij de kinderen laten meedenken in het activiteiten aanbod;

·       Wij het proces belangrijker vinden dan het resultaat;

·       Wij bij elk thema het aanbod van activiteiten, het speelgoed en de inrichting van de ruimte wisselen;

·       Wij alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen aan bod laten komen, wat zorgt voor een gevarieerd activiteitenaanbod, zoals dans, muziek,

        drama en creatieve activiteiten.

·       Wij kind-atelieractiviteiten aanbieden die toegankelijk zijn voor alle kinderen van ons openbaar IKC;

·       Wij de activiteiten spelenderwijs  aan laten sluiten bij de doelen en de lessen waaraan ons openbaar IKC  werkt.