Voorschool

Voorschool het Noorderlicht 

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf twee jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Voorschool het Noorderlicht is een onderdeel van ikc het Noorderlicht, waar onderwijs, opvang en ontwikkelingsstimulering op elkaar zijn afgestemd. De voorschool bevindt zich aan de straatkant van het gebouw.

 

Kinderwoud Kinderopvang

Voorschool het Noorderlicht wordt verzorgd door Kinderwoud Kinderopvang. Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Schermafbeelding 2017-10-04 om 10.29.57

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven. 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!` 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

 

Kosten voorschool

De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente zeven uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd, waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE- indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool.

De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE-indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen. 

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de zeven uren, die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij voorschool het Noorderlicht dat uw tweejarige peuter zonder VVE-indicatie twee dagdelen mag komen. Vanaf drie jaar kan de afname worden uitgebreid naar drie dagdelen (twee ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE-indicatie mogen vanaf twee jaar twee dagdelen komen en vanaf drie jaar vier dagdelen. 

 

Aanmelden voorschool

Wilt u uw kind aanmelden voor voorschool het Noorderlicht? Dat kan, via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-peuteropvang.htm 

 

GGD

Ieder jaar wordt de voorschool door de GGD op veiligheid en hygiëne geïnspecteerd. De inspectierapporten van de GGD kunt u lezen op de website van de voorschool via: https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties/peuteropvang-voorschool-het-noorderlicht.htm

 

Pedagogisch medewerkers

Gerda ten Hoeve 

Antje Westra 

Aggie Huitenga 

Vaste invalkracht: Marianne Ponte 

 

Openingstijden

Ochtenden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur

Middagen: maandag t/m vrijdag van 12.00 - 14.00 uur (m.u.v. woensdag)

 

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen? Neem dan contact op met de afdeling plaatsing & planning van Kinderwoud.

T: (0513) 610 825

E: planning@kinderwoud.nl

I: www.kinderwoud.nl

 

Voorschool het Noorderlicht

F.D. Nieuwenhuisstraat 81

8862 WC Harlingen

T: 06 10 662 664

 

Clustermanager

Jenneke Koopman-Homma

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl