Voorschool

het Noorderlicht, openbaar integraal kindcentrum
Domela Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen
 
Tel. 0517 – 431 393
info@obshetnoorderlicht.nl  
 
 
Coördinator voorschool:
Jenneke Koopman, Kinderwoud
Tel. voorschool: 06-106 62 664
noorderlicht@kinderwoud.nl